صفحه اصلی کاکُ سیستم

به کاکُ سیستم خوش آمدید.

کاکُ سیستم، اولین ارائه دهنده خدمات غیرحضوری کامپیوتری به نابینایان و کمبینایان در ایران.