آشنایی با قابلیت Add-on store nvda

همانطور که میدانید صفحهخوان nvda یک صفحهخوان متن باز است که از سال 2012 برای ویندوز طراحی شده، و تا کنون این صفحهخوان توانسته محبوبیت زیادی در بین افراد نابینا و کمبینا، ایجاد کند. در وبسایت کاکُ سیستم این بار میخواهیم قابلیت Add-on store این صفحهخوان محبوب را به شما معرفی کنیم.